Βενιζέλου 29 | Ελευθέριο Κορδελιό

2310703689

6979959696

Το γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες για όλο το φάσμα του αστικού και εμπορικού δικαίου. Εξειδικευόμαστε στους παρακάτω τομείς.

Διαμεσολάβηση

Η δικηγόρος Σισμανίδου Ελένη είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια από το αρμόδιο Υπουργείο (ΑΜ 137).

Διαζύγια

Είτε η λύση ενός γάμου γίνει συναινετικά είτε κατά αντιδικία, είμαστε δίπλα σε όλη τη διαδικασία.

Διαφορές επί των Ενοικίων

Μελετούμε και επιλύουμε διαφορές επί των ενοικίων ή των κοινοχρήστων σε χώρους κατοικίας ή εργασίας.

Οικονομική Διαχείριση Χρεών

Εύρεση του κατάλληλου μηχανισμού υποστήριξης (π.χ. εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών).

Διαμεσολάβηση

Η διαμεσολάβηση είναι μια μέθοδος επίλυσης αστικών και εμπορικών κυρίως, διαφορών κατά την οποία ένας κατάλληλα εκπαιδευμένος και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, ουδέτερος υποχρεωτικά και προς τα δύο μέρη, τα βοηθάει να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε μια κοινά αποδεκτή λύση προκειμένου να αποφευχθεί η χρονοβόρα και πολυδάπανη διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων. 

Το γραφείο μας, έχοντας λάβει και την απαραίτητη εκπαίδευση και πιστοποίηση των Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση, είναι εδώ για να σας παράσχει διαπιστευμένες υπηρεσίες διαμεσολάβησης, με όλα τα εχέγγυα της ισχύουσας νομοθεσίας, εμπιστοσύνη και υπευθυνότητα, με σκοπό την διασφάλιση των συμφερόντων σας.

Διαζύγια

Η έκδοση διαζυγίου στην Ελλάδα αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων, τα οποία εφόσον κρίνουν ότι συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις εκδίδουν τη δικαστική απόφαση διαζυγίου, με την οποία λύεται ο γάμος.

Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο διαδικασίες έκδοσης διαζυγίου. Το συναινετικό διαζύγιο, το οποίο εκδίδεται κατόπιν κοινής συμφωνίας αμφότερων των συζύγων και το διαζύγιο με αντιδικία, το οποίο εκδίδεται κατόπιν δικαστικής αντιπαράθεσης των συζύγων. 

Πλέον μπορεί να εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο όχι με δικαστική απόφαση αλλά με συμφωνία των συζύγων ενώπιον συμβολαιογράφου.

Οικονομική Διαχείριση Χρεών

Ένα από τα πιο επίκαιρα και σημαντικά θέματα που μαστίζει την κοινωνία μας και τους πολίτες από την αρχή της κρίσης στη χώρα μας, είναι η αδυναμία της αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους.

Είμαστε ενήμεροι με όλες τις νομικές εξελίξεις στον τραπεζικό χώρο και σε θέση να αναλάβουμε να ρυθμίσουμε για εσάς εξωδικαστικά τις οφειλές σας με τις τράπεζες. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στη δικαστική ρύθμιση-διαγραφή μεγάλου μέρους των οφειλών αυτών.

Διαφορές επί των ενοικίων ή κοινοχρήστων

Στις μέρες μας, λόγω και της δυσχερής οικονομικής κατάστασης της χώρας μας, είναι αρκετά σύνηθες φαινόμενο η ύπαρξη προβληματικών σχέσεων στις πολυκατοικίες είτε μεταξύ των ιδιοκτητών είτε μεταξύ αυτών και των ενοικιαστών, εξαιτίας της καθυστερημένης ή και της διόλου εξόφλησης των μισθωμάτων (ενοικίων – κοινοχρήστων) που τους αναλογούν.

Έχουμε την εμπειρία να αναλάβουμε την ενημέρωση σας για όλα τα θέματα που άπτονται διαφορές επί των ενοικίων ή των κοινοχρήστων.

Close Menu