Βενιζέλου 29 | Ελευθέριο Κορδελιό

2310703689

6979959696

Ένα από τα πιο επίκαιρα και σημαντικά θέματα που μαστίζει την κοινωνία μας και τους πολίτες από την αρχή της κρίσης στη χώρα μας, είναι η αδυναμία της αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους, τόσο των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών τους, όσο και των δανείων τους (στεγαστικά /καταναλωτικά/ πιστωτικές κάρτες). Αποτέλεσμα αυτού είναι να “χάνουν τον ύπνο τους” από την ιδέα και μόνο ότι κινδυνεύει το σπίτι τους.

Σε ότι έχει να κάνει με τον κλάδο των επιχειρήσεων, χάρη στον νεοψηφισθεί νόμο 4469/2017 για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών των Επιχειρήσεων δίνεται πλέον η δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να ανταπεξέλθουν σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα διαγραφής του 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα και του 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, μετά την ολοσχερή εξόφληση όλων των οφειλών με βάση τη σύμβαση αναδιάρθρωσης. Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν το 85% των συνολικών απαιτήσεων του οφειλέτη, η αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα προωθείται στον πιστωτή για διμερή διαπραγμάτευση.

Είμαστε ενήμεροι με όλες τις νομικές εξελίξεις στον τραπεζικό χώρο και σε θέση να αναλάβουμε να ρυθμίσουμε για εσάς εξωδικαστικά τις οφειλές σας με τις τράπεζες. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στη δικαστική ρύθμιση-διαγραφή μεγάλου μέρους των οφειλών αυτών.

Close Menu