Βενιζέλου 29 | Ελευθέριο Κορδελιό

2310703689

6979959696

Η διαμεσολάβηση είναι μια μέθοδος επίλυσης αστικών και εμπορικών κυρίως, διαφορών κατά την οποία ένας κατάλληλα εκπαιδευμένος και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, ουδέτερος υποχρεωτικά και προς τα δύο μέρη, τα βοηθάει να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε μια κοινά αποδεκτή λύση προκειμένου να αποφευχθεί η χρονοβόρα και πολυδάπανη διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων. 

Η διαδικασία μεσολάβησης είναι εξ ολοκλήρου εθελοντική και μη δεσμευτική. Ο μεσολαβητής δεν έχει καμία δύναμη να εκδώσει μια απόφαση ή να αναγκάσει τα συμβαλλόμενα μέρη να δεχτούν μια λύση. Ο ρόλος του Διαμεσολαβητή είναι να βοηθηθούν τα συμβαλλόμενα μέρη στις διαπραγματεύσεις τους, με τον προσδιορισμό των εμποδίων και την ανάπτυξη των στρατηγικών για την υπερπήδησή τους.

Κατά τη διαμεσολάβηση, ο Διαμεσολαβητής παίζει κομβικό ρόλο, βοηθώντας τα εμπλεκόμενα μέρη να ανακαλύψουν τη λύση που τους συμφέρει περισσότερο. Ο ρόλος του διαμεσολαβητή είναι να διευκολύνει την επικοινωνία και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και όχι να παίρνει θέση υπέρ της άποψης της μίας ή της άλλης πλευράς. Κατά τη λήξη της διαμεσολάβησης, αν τα μέρη έρθουν σε συμφωνία, υπογράφουν ένα συμφωνητικό, το οποίο συντάσσουν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και υπογράφει και ο διαμεσολαβητής και το οποίο, αφού επικυρωθεί από τη Γραμματεία του αρμόδιου Δικαστηρίου, επέχει ισχύ δικαστικής απόφασης. Αν, αντίθετα τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία, έχουν δικαίωμα αν το επιθυμούν να προσφύγουν στα δικαστήρια και στον «παραδοσιακό τρόπο» επίλυσης διαφορών χωρίς καμία απολύτως δέσμευση ή συνέπεια για αυτά.

Το σύστημα αυτό λειτουργεί με επιτυχία επί δεκαετίες στο εξωτερικό και συμβάλλει όχι μόνο στην αποσυμφόρηση των πινακίων των δικαστηρίων και κατά συνέπεια στην ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, που αυτή τη στιγμή πλήττεται καθοριστικά από τις αφόρητες καθυστερήσεις, αλλά και επιπλέον στο χαμηλότερο κόστος για τα δύο μέρη, τη δυνατότητα διάσωσης της σχέσης μεταξύ των μερών που με τους αιματηρούς δικαστικούς αγώνες σχεδόν αποκλείεται, και την εξεύρεση προσαρμοσμένης λύσης στις ανάγκες των μερών σε σχέση με την απόφαση που εκδίδει ένα τρίτο πρόσωπο, ο δικαστής, και η οποία συχνά εκπλήσσει τα διάδικα μέρη.

Το γραφείο μας, έχοντας λάβει και την απαραίτητη εκπαίδευση και πιστοποίηση των Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση, είναι εδώ για να σας παράσχει διαπιστευμένες υπηρεσίες διαμεσολάβησης, με όλα τα εχέγγυα της ισχύουσας νομοθεσίας, εμπιστοσύνη και υπευθυνότητα, με σκοπό την διασφάλιση των συμφερόντων σας.

Close Menu