Βενιζέλου 29 | Ελευθέριο Κορδελιό

2310703689

6979959696

Στις μέρες μας, λόγω και της δυσχερής οικονομικής κατάστασης της χώρας μας, είναι αρκετά σύνηθες φαινόμενο η ύπαρξη προβληματικών σχέσεων στις πολυκατοικίες είτε μεταξύ των ιδιοκτητών είτε μεταξύ αυτών και των ενοικιαστών, εξαιτίας της καθυστερημένης ή και της διόλου εξόφλησης των μισθωμάτων (ενοικίων – κοινοχρήστων) που τους αναλογούν.

Ως προς την μισθωτική σχέση μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή η μη καταβολή των συμφωνημένων οφειλόμενων μισθωμάτων μπορεί να οδηγήσει των ιδιοκτήτη στην καταγγελία της προσυμφωνηθέντος σύμβασης και στην διεκδίκηση αποζημίωσης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) να ζητήσει να εκδοθεί διαταγή απόδοσης του μισθίου, καταθέτοντας αίτηση είτε στο Ειρηνοδικείο είτε στο Μονομελές Πρωτοδικείο του τόπου που βρίσκεται το ακίνητο, ανάλογα με το ποσό του μισθώματος (ενοικίου).

Όσον αφορά τις κοινόχρηστες οφειλές των ενοίκων της οικοδομής, ο διαχειριστής είτε ο οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης αυτής εφόσον εξαντλήσει όλα τα µέσα ειδοποίησης του οφειλέτη – ιδιοκτήτη μπορεί να στείλει εξώδικο διαμαρτυρία – όχληση την οποία θα συντάξει ο/η δικηγόρος του και θα επιδώσει στον ενδιαφερόμενο δικαστικό επιμελητή. Αφού περάσει η προθεσμία που θέτει το εξώδικο για την καταβολή των κοινοχρήστων ο διαχειριστής µπορεί να συνεχίσει τη νοµική διαδικασία µε την κατάθεση αγωγής ή αίτησης διαταγής πληρωµής. Αρµόδιο δικαστήριο είναι το Μονοµελές Πρωτοδικείο της περιοχής του ακινήτου.

Close Menu