Δικηγορικό Γραφείο Θεσσα-Law-Nίκη

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη δικαστική επίλυση των διαφορών σας ενώπιον των δικαστηρίων της χώρας ή την εξωδικαστική επίλυση τους όπου αυτό είναι εφικτό, με στόχο την επιτυχή  διεκπεραίωση των υποθέσεων σας.

Τομείς Εξειδίκευσης

Το γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες για όλο το φάσμα του αστικού και εμπορικού δικαίου. Εξειδικευόμαστε στους παρακάτω τομείς.

Διαμεσολάβηση

Η δικηγόρος Σισμανίδου Ελένη είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια από το αρμόδιο Υπουργείο (ΑΜ 137).

Διαζύγια

Είτε η λύση ενός γάμου γίνει συναινετικά είτε κατά αντιδικία, είμαστε δίπλα σε όλη τη διαδικασία.

Διαφορές επί των Ενοικίων

Μελετούμε και επιλύουμε διαφορές επί των ενοικίων ή των κοινοχρήστων σε χώρους κατοικίας ή εργασίας.

Οικονομική Διαχείριση Χρεών

Εύρεση του κατάλληλου μηχανισμού υποστήριξης (π.χ. εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών).

Θεσσα-Law-Νίκη

Το δικηγορικό γραφείο λειτουργεί στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης και καθημερινά μάχεται για τα συμφέροντα των πελατών του κυρίως σε υποθέσεις ποινικού, αστικού, εμπορικού & οικογενειακού δικαίου.

Γιατί να μας επιλέξετε

Στόχος μας είναι πάντα η άμεση και ουσιαστική επίλυση των διαφορών, με τη χαμηλότερη δυνατή επιβάρυνση για τον πελάτη.

Κοινωνικό Πρόσωπο

Λαμβάνουμε υπόψη στον υπολογισμό των αμοιβών μας, τον κοινωνικό χαρακτήρα του λειτουργήματος και τη δυσμενή οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας.

Τεκμηριωμένες Υπηρεσίες

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για πληρέστερη υπεράσπιση των υποθέσεων με θετικά αποτελέσματα. Εργαζόμαστε με ζήλο για κάθε νομική υπόθεση και είμαστε πάντα άψογα προετοιμασμένοι.

Διαφάνεια

Λειτουργούμε με ειλικρίνεια, εντιμότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια. Ενημερώνουμε όσους μας εμπιστεύονται για την πιθανή έκβασή των υποθέσεων τους αναλύοντας όλες τις πτυχές τους (θετικές ή αρνητικές).

Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε μερικές από τις πιο συχνές ερωτήσεις που μας έχουν γίνει μαζί με τις απαντήσεις τους.

Η αμοιβή του γραφείου εξαρτάται από το είδος της υπόθεσης. Η τελική συμφωνία που επέρχεται με τον πελάτη, μπορεί να προκύψει είτε σε κατ΄ αποκοπή ποσοστό, είτε να συνδεθεί με το αποτέλεσμα, οπότε καθορίζεται σε ποσοστό (αμοιβή με ποσοστό επιτυχίας), το οποίο καταβάλλεται εφόσον η υπόθεση έχει επωφελές αποτέλεσμα για τον πελάτη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση οι χρεώσεις είναι από πριν γνωστές και συμφωνημένες.

Πέρα από το τελικό ποσό που θα συμφωνηθεί για την αμοιβή του γραφείου, τα έξοδα που κρίνονται απαραίτητα για τον σωστό χειρισμό της υπόθεσης βαρύνουν και προκαταβάλλονται από τον πελάτη. Το γραφείο ωστόσο, οφείλει σε οποιαδήποτε περίπτωση να ενημερώσει τον πελάτη του για τον κατά προσέγγιση προϋπολογισμό αυτών.

Με βάση τον Κώδικα Δικηγόρων, προκειμένου να αναλάβει το γραφείο μας την υπόθεση σας ενώ την είχατε αναθέσει σε κάποιο άλλο Δικηγορικό γραφείο, κρίνεται απαραίτητο να έχετε στην διάθεση σας επιστολή από τον συνάδελφο που τη χειριζόταν στην οποία θα αναφέρεται ότι σας παραδίδει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης και ότι δεν έχει κάποια περαιτέρω οικονομική απαίτηση από εσάς για τον χειρισμό αυτής.

Η εμπειρία του γραφείου μας στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών μπορεί να εξασφαλίσει πέρα από την άμεση χρονικά επίλυση τους, με επαγγελματισμό και ασφάλεια, και το χαμηλότερο δυνατό οικονομικό κόστος. Τέτοιου είδους τρόποι θεωρούνται η Διαμεσολάβηση, η Διαιτησία, η Δικαστική Μεσολάβηση και η Συμβιβαστική Επίλυση της διαφοράς.

Το είδος της υπόθεσης είναι αυτό που καθορίζει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την οριστική διευθέτηση της. Για παράδειγμα τα Διοικητικά και τα Ποινικά Δικαστήρια, με εξαίρεση τα αυτόφωρα αδικήματα, έχουν μεγαλύτερους χρόνους οριστικής διευθέτησης της διαφοράς, σε αντίθεση με τα Πολιτικά (Αστικά) Δικαστήρια, όπου οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί τα τελευταία έτη.

Η προσωπική επικοινωνία μαζί μας καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μας στο σύνολο των εγγράφων της υπόθεσης σας είναι στοιχεία που θα βοηθήσουν στο να αξιολογηθεί η υπόθεση σας στο βέλτιστο. Εφόσον εν συνεχεία αναλάβουμε μετά από έγκριση σας τον χειρισμό της υπόθεσης σας, το κόστος της αξιολόγησης αφαιρείται από την συμφωνηθείσα αμοιβή του γραφείου μας. Σε διαφορετική περίπτωση η χρέωση γίνεται βάσει των ωρών απασχόλησης των συνεργατών του γραφείου μας, σύμφωνα και με όσα ορίζει ο Κώδικας Δικηγόρων.

Σύμφωνα με τις αρχές του οικογενειακού δικαίου υπάρχουν τα εξής   είδη διαζυγίου:

 • Το διαζύγιο με αντιδικία, βασικότερος λόγος έκδοσης του οποίου είναι ο ισχυρός κλονισμός. Τέτοιες μορφές κλονισμού θεωρούνται συνήθως η διγαμία, η βίαιη συμπεριφορά, η μοιχεία, η εγκατάλειψη, η ασυμφωνία χαρακτήρων κλπ. Η αίτηση του διαζυγίου κατατίθεται από τον ένα σύζυγο (αυτόν που έχει υποστεί τον ισχυρό κλονισμό) στο Μονομελές Πρωτοδικείο.
 • Το διαζύγιο λόγω διετούς διάστασης (αυτόματο διαζύγιο).
  Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι σύζυγοι δεν επιθυμούν από κοινού την συμβίωση παραμένοντας απομακρυσμένοι ο ένας από τον άλλον για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση η διάσταση των συζύγων να είναι συνεχής με εξαίρεση κάποιες πιθανές βραχυχρόνιες προσπάθειες τους για ενδεχόμενη αποκατάσταση της σχέσης τους. Ως απόδειξη διάστασης των συζύγων για το συγκεκριμένο διάστημα συνήθως ζητείται κάποιο έγγραφο, αν και δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, όπως για παράδειγμα εκκαθαριστικό σημείωμα, συμφωνητικό κατοικίας κ.λ.π.
 • Το συναινετικό διαζύγιο, κατά το οποίο η λύση του γάμου επέρχεται με κοινή αίτηση και συμφωνία των δύο συζύγων.
 • Διαζύγιο λόγω αφάνειας του ενός συζύγου.
  Σε αυτή την περίπτωση ο ένας σύζυγος απουσιάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κανένα σημάδι ζωής, καμία αναφορά για το άτομο του από κάποια είδηση σε σημείο να πιθανολογείται ο θάνατος του. Ο εναπομένον σύζυγος, ο οποίος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να καταθέσει αίτηση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ώστε να τον κηρύξει άφαντο. Μόλις η απόφαση που κηρύσσει σε αφάνεια τον σύζυγο καταστεί αμετάκλητη, ο άλλος σύζυγος μπορεί να ζητήσει την έκδοση διαζυγίου. Αν η αφάνεια δεν έχει κηρυχθεί με δικαστική απόφαση, ο σύζυγος μπορεί να καταθέσει αγωγή διαζυγίου λόγω ισχυρού κλονισμού την οποία θα θεμελιώσει με την επί μακρό απουσία του συζύγου.

Αναμφίβολα το συναινετικό διαζύγιο αποτελεί την πιο επιθυμητή επιλογή για την λύση του γάμου, διότι η διαδικασία έκδοσης του είναι η ταχύτερη, αφού πλέον σε οκτώ με εννέα μήνες περίπου επέρχεται η λύση του γάμου. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση είναι η συναίνεση και των δύο συζύγων καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να κατατεθεί από τον σύζυγο που επιθυμεί να λυθεί ο γάμος μονομερώς αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο είτε λόγω ισχυρού κλονισμού του γάμου είτε λόγω διετούς διάστασης.

Αρχική προϋπόθεση για την έκδοση του συναινετικού διαζυγίου είναι η διάρκεια του υφιστάμενου γάμου να είναι τουλάχιστον έξι μήνες. Εν συνεχεία τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (σύζυγοι) υπογράφουν, δηλώνοντας με αυτό τον τρόπο ρητά την επιθυμία τους να λύσουν τον γάμο τους συναινετικά. Σε περίπτωση ύπαρξης ανήλικων τέκνων, κρίνεται απαραίτητο στο ίδιο συμφωνητικό να συμπεριληφθούν όροι επιμέλειας και επικοινωνίας που αφορούν τα ανήλικα τέκνα. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την εκδίκαση της αίτησης είναι η ληξιαρχική πράξη γάμου, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το ειδικό πληρεξούσιο, το οποίο πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού των συζύγων για την λύση του μεταξύ τους υφιστάμενου γάμου και τέλος φωτοτυπίες των ταυτοτήτων των δύο συζύγων.

Η μισθωτική σχέση μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή μπορεί μερικές φορές να καταστεί προβληματική και αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα όταν ο μισθωτής δεν καταβάλλει τα συμφωνημένα οφειλόμενα μισθώματα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) να καταγγείλει την σύμβαση και να ζητήσει να εκδοθεί διαταγή απόδοσης του μισθίου, καταθέτοντας αίτηση είτε στο Ειρηνοδικείο είτε στο Μονομελές Πρωτοδικείο του τόπου που βρίσκεται το ακίνητο, ανάλογα με το ποσό του μισθώματος (ενοικίου).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δικηγορικό γραφείο στα στοιχεία που ακολουθούν η συμπληρώνοντας την κάτωθι φόρμα:

  Βενιζέλου 29 | Ελευθέριο Κορδελιό

  2310703689

  6979959696

  elena.sismanidou123@gmail.com